CONTEXTUL

Pandemia de COVID-19 și blocajele ulterioare au schimbat drastic viața tinerilor, și anume accesul acestora la oportunități de educație. Această perioadă a arătat, de asemenea, importanța competențelor tehnologice și digitale pentru lucrătorii de tineret care doresc să ajungă la și să lucreze cu tinerii. Ei trebuie să fie creativi și să pună în aplicare lecții/activități captivante, care sunt capabile să atragă atenția tinerilor și să le mențină interesul și motivația ridicate. Metodologiile artistice din educație stimulează creativitatea și aduc mindfulness, precum și (delete “aduc”) vibrații pozitive și optimiste. Toate aceste elemente pot crește motivația tinerilor de a accepta provocările legate de contextul stresant al pandemiei. Astfel, o combinație de educație non-formală, arte vizuale și digitalizare poate fi răspunsul la nevoile acestor lucrători de tineret. Cu toate acestea, educatorii trebuie, de asemenea, să fie instruiți cu privire la modul de adaptare a acestor instrumente artistice la noul cadru digital pentru a dezvolta o educație de calitate.

 

DURATĂ

24 de luni, începând cu 01.03.2021 până la 28.02.2023

 

SCOP ȘI OBIECTIVE PRINCIPALE

OBIECTIV

Pe o perioadă de 24 de luni, 3 organizații partenere, din România, Spania și Grecia, vor coopera pentru a împuternici 120 de lucrători de tineret, afectați de consecințele pandemiei, să dezvolte un proces de învățare non-formală de calitate folosind instrumente artistice vizuale într-un cadru digital, ce vizează în principal tinerii cu mai puține oportunități.

 

OBIECTIVE:

O1 – să împuternicească 90 de lucrători și educatori pentru tineret, care îi sprijină să obțină competențe profesionale de mai bună calitate, folosind metodologii artistice vizuale în activitatea lor online pentru tineret și acțiunile de formare și educație.

O2 – dezvoltarea competențelor socio-culturale și civice interculturale a 120 de lucrători de tineret și educatori prin cooperarea pentru proiectarea resurselor on-line (un curs de formare și o platformă educațională).

O3 – să împuternicească 90 de lucrători și educatori pentru tineret să dezvolte produse si procese educaționale de calitate folosind competențe digitale bazate pe metodologii artistice vizuale.

 

PARTICIPANȚI

Cei 120 de BENEFICIARI, în principal lucrători de tineret cu mai puține oportunități, vor fi împărțiți în:

 

Grupa nr. 1 care va cuprinde în total 27 de experți, 9 în domeniul artelor vizuale, 9 în cel al artelor grafice și 9 I.T. și specialiști în comunicare digitală.

ACTOR. va selecta artiștii vizuali, Hellenic Youth Participation graficienii și Mille Cunti pe cei digitali și expertii I.T.

Acești 27 de participanți se vor alătura la trei seminarii de la începutul proiectului (C1-3), și vor colabora la proiectarea și crearea unei platforme online. Platforma, creată de lucrătorii de tineret pentru lucrătorii de tineret, își propune să ofere educatorilor noi instrumente, contribuții și sugestii cu privire la modul de utilizare a artei și creativității într-o nouă eră digitală.

Grupa nr. 2 va include alți 90 de lucrători de tineret, 30 din fiecare organizație, care vor fi instruiți cu privire la modul de utilizare a noii platforme și vor oferi feedback cu privire la caracterul practic, conținutul, accesibilitatea și designul general al acesteia.

 

REZULTATE

Rezultate tangibile

TC DESIGN pentru arte vizuale și digitalizarea educației non-formale și formale

În cele 3 seminare și în 6 luni de cooperare online, o echipă cu profesioniști în educație non-formală, IT și arte vizuale va dezvolta designul de formare pentru a fi ușor și rapid accesibil grupului țintă principal al acestui proiect. Ei vor trebui să analizeze și să găsească metodologia potrivită care poate fi aplicată folosind și construind în paralel principalele elemente vizuale ale platformei online.

PLATFORMĂ EDUCAȚIONALĂ pentru sprijinirea educației online folosind instrumente și metode artistice vizuale

Conținutul și funcționalitatea platformei trebuie să fie ușor de manevrat, vizând cele mai comune nevoi ale educatorilor care se confruntă cu blocaje în înțelegerea creării și utilizării conținutului vizual artistic de natură educațională.

 

Rezultate ale învățării:

Competențele vizate de BE sunt în direcția creșterii interesului participanților pentru asimilarea metodologiilor specifice educației non-formale. În același timp, principalul obieciv este adaptarea aptitudinilor și competențelor clasice non-formale la limitările digitale, prin modalitatea vizual-artistică de transfer a informației, stimulând și provocând în mod specific procesul reflexiv esențial spre învățare.

Deci, toate competențele profesionale vizate pentru 90 de lucrători de tineret și diferite categorii de educatori vor avea o direcție specifică pentru limitările online și sunt următoarele:

 • Selectarea, adaptarea sau crearea de metode adecvate.
 • Sprijinirea cursanților în identificarea și satisfacerea nevoilor lor și depășirea barierelor.
 • Identificarea obiectivelor de învățare și urmărirea lor proactivă.
 • Dezvoltarea unei abordări educaționale bazate pe principiile și valorile învățării non-formale.
 • Integrarea TIC, e-learning și a altor instrumente și metode în activitatea educațională.
 • Proiectarea unui proces de evaluare și evaluare a impactului.
 • Alegerea si proiectarea de metode adecvate de colectare, interpretare și diseminare a informațiilor.
 • Transferarea valorilor sau cunoștințelor legate de activitate către cursanți.
 • Înțelegerea și facilitarea procesului de învățare individual și de grup.
 • Cooperarea cu succes în echipe.
 • Proiectarea programelor educaționale.
 • Reflectarea și utilizarea diverselor metode și modalități de creștere a conștientizării de sine.
 • Sprijinirea cursanților în dezvoltarea gândirii critice.
 • Promovarea creativității, rezolvarea problemelor și gândirea liberă
 • Stimularea participării active, motivarea și împuternicirea cursanților.

Pentru seminar și toate cele 6 luni de cooperare online, cei 27 de participanți vor dobândi în plus mai multe competențe și abilități dezvoltate în procesul de cooperare interculturală, esențiale pentru dezvoltarea calitativă a rezultatelor tangibile propuse.

 • Identificarea și furnizarea de resurse adecvate pentru a sprijini învățarea individuală.
 • Încurajarea și implicarea altor echipe.
 • Învățând cu și de la alții.
 • Gestionarea dezacordului în mod constructiv.
 • Să fie conștienți de procesul echipei și de modul în care acestea afectează eficacitatea echipei.
 • Conectarea politicilor și programelor de tineret

 

METODOLOGIE

Proiectul va folosi în principal tehnici de educație non-formală în domeniul artelor vizuale și grafice. O mare parte a proiectului BE poate fi efectuată online, iar aproape toate activitățile pregătitoare, de diseminare și pregătirea platformei se vor desfășura online.