ASOCIATIA CULTURALA PENTRU TEATRU SI ORIGAMI DIN ROMANIA-A.C.T.O.R. vă informează despre Politica sa de confidențialitate privind tratarea și protecția datelor cu caracter personal ale utilizatorilor și clienților care pot fi colectate prin navigare sau contractarea de servicii prin intermediul site-ului https://butterflyeffectproject.eu/.

În acest sens, Proprietarul garantează respectarea reglementărilor în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, reflectate în Legea organică 3/2018, din 5 decembrie, privind protecția datelor cu caracter personal și garanția drepturilor digitale (LOPD GDD). De asemenea, respectă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice (RGPD).

Utilizarea site-ului web presupune acceptarea acestei Politici de Confidențialitate precum și a condițiilor incluse în Avizul Legal.

Identitatea responsabilului

Titular: ASOCIATIA CULTURALA PENTRU TEATRU SI ORIGAMI DIN ROMANIA-A.C.T.O.R.
TVA: 14601574
Adresa: Strada Doina 13-17, bloc 1 apt17 sector 5 Bucuresti
Email: actor_romania@yahoo.com
Site: https://actorromania.ro/

Principii aplicate în prelucrarea datelor

În tratarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, Proprietarul va aplica următoarele principii care respectă cerințele noului regulament european de protecție a datelor:

 • Principiul legalității, loialității și transparenței: Proprietarul va solicita întotdeauna consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, care poate fi pentru unul sau mai multe scopuri specifice despre care veți fi informat în prealabil cu o transparență absolută.
 • Principiul minimizării datelor: Proprietarul va solicita doar datele strict necesare scopului sau scopurilor pentru care sunt solicitate.
 • Principiul limitării termenului de conservare: Datele vor fi păstrate pentru timpul strict necesar scopului sau scopurilor tratamentului.
  Deținătorul vă va informa cu privire la perioada de conservare corespunzătoare în funcție de scop. În cazul abonamentelor, Deținătorul va revizui periodic listele și va elimina acele înregistrări care sunt inactive pentru o perioadă considerabilă de timp.
 • Principiul integrității și confidențialității: Datele dumneavoastră vor fi tratate în așa fel încât securitatea, confidențialitatea și integritatea acestora să fie garantate. Trebuie să știți că Deținătorul ia măsurile de precauție necesare pentru a preveni accesul neautorizat sau utilizarea necorespunzătoare a datelor utilizatorilor săi de către terți.

Colectarea datelor personale

Pentru a naviga pe https://butterflyeffectproject.eu/ nu trebuie să furnizați date personale. Cazurile în care furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal sunt următoarele:

 • E-mailul din înregistrarea pe forum.

Drepturile tale

Proprietarul vă informează că aveți dreptul la:

 • Solicitați acces la datele stocate.
 • Solicitați o rectificare sau anulare.
 • Solicitați limitarea tratamentului dumneavoastră.
 • Opune tratamentului.
 • Solicitați portabilitatea datelor dvs.

Exercitarea acestor drepturi este personală și de aceea trebuie exercitată direct de către cel interesat, solicitându-l direct de la Proprietar, ceea ce înseamnă că orice client, abonat sau colaborator care și-a furnizat datele în orice moment poate contacta Proprietarul și solicita informații despre datele pe care le-ați stocat și modul în care le-ați obținut, solicitați rectificarea acestora, solicitați portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă opuneți prelucrării, limitați utilizarea acestora sau solicitați anularea acestor date din dosarele Titularului.

Pentru a vă exercita drepturile de acces, rectificare, anulare, portabilitate și opoziție, trebuie să trimiteți un e-mail la https://actorromania.ro/ împreună cu dovada valabilă din punct de vedere legal precum o fotocopie a actului național de identitate sau echivalent.

Aveți dreptul la protecție judiciară efectivă și de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere, în acest caz, Agenția Română pentru Protecția Datelor, dacă considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privește încalcă Regulamentul.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Când vă înregistrați pe forum, furnizați informații personale pentru care Proprietarul este responsabil. Aceste informații pot include date personale, cum ar fi adresa dumneavoastră IP și adresa de e-mail. Prin furnizarea acestor informații, vă dați consimțământul pentru ca informațiile dumneavoastră să fie colectate, utilizate, gestionate și stocate de către ACTOR, numai așa cum este descris în Avizul juridic și în această Politică de confidențialitate.

Securitatea datelor personale

Pentru a vă proteja datele personale, Deținătorul ia toate măsurile de precauție rezonabile și urmează cele mai bune practici din industrie pentru a preveni pierderea, utilizarea greșită, accesul necorespunzător, dezvăluirea, modificarea sau distrugerea acestora.

Site-ul este găzduit de RAIOLA NETWORKS. Securitatea datelor dumneavoastră este garantată, deoarece aceștia iau toate măsurile de securitate necesare pentru aceasta. Puteți consulta politica lor de confidențialitate pentru mai multe informații.

Conținut de pe alte site-uri web

Paginile de pe acest site web pot include conținut încorporat (de exemplu, videoclipuri, imagini, articole etc.). Conținutul încorporat de pe alte site-uri web se comportă exact în același mod ca și cum ați fi vizitat celălalt site web.

Aceste site-uri web pot colecta date despre dvs., pot folosi cookie-uri, pot încorpora coduri de urmărire terță parte suplimentare și vă pot monitoriza interacțiunea folosind acest cod.

Politica de cookie-uri

Pentru ca acest site web să funcționeze corect, trebuie să utilizeze cookie-uri, care sunt informații care sunt stocate în browserul dumneavoastră web.

Pe pagina Politica Cookies puteti consulta toate informatiile legate de politica de colectare, scopul si tratamentul cookie-urilor.

Legitimare pentru prelucrarea datelor

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră este: consimțământul.

Pentru a contacta Proprietarul sau pentru a vă abona la forumul de pe acest site, trebuie să acceptați această Politică de confidențialitate.

Categorii de date cu caracter personal

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de Titular sunt:

 • Datele de identificare.

Conservarea datelor cu caracter personal

Datele personale pe care le furnizați Deținătorului vor fi păstrate până când veți solicita ștergerea acestora.

Destinatarii datelor cu caracter personal

 • Google Analytics este un serviciu de analiză web furnizat de Google, Inc., o companie din Delaware al cărei sediu principal este la 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Statele Unite („Google”). Veți găsi mai multe informații la: https://analytics.google.com
  Google Analytics folosește „cookie-uri”, care sunt fișiere text aflate pe computerul dumneavoastră, pentru a ajuta Proprietarul să analizeze modul de utilizare făcut de utilizatorii Site-ului. Informațiile generate de cookie despre utilizarea site-ului web (inclusiv adresa dumneavoastră IP) vor fi direct transmise și stocate de Google pe serverele din Statele Unite.

De asemenea, puteți vedea o listă cu tipurile de cookie-uri utilizate de Google și colaboratorii săi și toate informațiile legate de utilizarea de către acestea a modulelor cookie de publicitate.

Navigare web

La navigarea pe WEBSITE, pot fi colectate date de neidentificare, care pot include adresa IP, localizarea geografică, o înregistrare a modului în care sunt utilizate serviciile și site-urile, obiceiurile de navigare și alte date care nu pot fi folosite pentru a vă identifica.

Site-ul web utilizează următoarele servicii de analiză terță parte:

 • Google Analytics

Deținătorul folosește informațiile obținute pentru a obține date statistice, a analiza tendințe, a gestiona site-ul, a studia tiparele de navigare și pentru a colecta informații demografice.

Acuratețea și veridicitatea datelor cu caracter personal

Sunteți de acord că datele furnizate Proprietarului sunt corecte, complete, exacte și actuale, precum și să le păstrați actualizate corespunzător.

În calitate de Utilizator al Site-ului, sunteți singurul responsabil pentru veridicitatea și corectitudinea datelor pe care le trimiteți către site, exonerând Proprietarul de orice responsabilitate în acest sens.

Acceptare și consimțământ

În calitate de Utilizator al Site-ului, declarați că ați fost informat cu privire la condițiile privind protecția datelor cu caracter personal, acceptați și sunteți de acord cu tratarea acestora de către Proprietar în modul și în scopurile indicate în această Politică de Confidențialitate.

Revocabilitate

Pentru a vă exercita drepturile de acces, rectificare, anulare, portabilitate și opoziție, trebuie să trimiteți un e-mail la https://actorromania.ro/ împreună cu dovada valabilă din punct de vedere legal precum o fotocopie a actului național de identitate sau echivalent.

Exercitarea drepturilor dumneavoastră nu include date pe care Deținătorul este obligat să le păstreze în scopuri administrative, legale sau de securitate.

Modificări în Politica de confidențialitate

Titularul isi rezerva dreptul de a modifica prezenta Politica de confidentialitate pentru a o adapta la noua legislatie sau jurisprudenta, precum si la practicile din industrie.

Aceste politici vor fi în vigoare până când vor fi modificate de către altele publicate corespunzător.