Προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί

posted in: Μαρτυρίες 0

Κατά την τελευταία δεκαετία, η εκπαίδευση γνώρισε καινοτόμους μετασχηματισμούς, ιδιαίτερα α)την μαθησιακή δημιουργική οπτική που έχει στο επίκεντρο τον μαθητή, που αναλαμβάνει εργασίες με νόημα, πέρα από τη μετάδοση πληροφοριών από τον/την εκπαιδευτικό, και β)την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην τάξη. … Read More

Το butterfly effect project

posted in: Μαρτυρίες 0

είχε ισχυρό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα με πολλούς τρόπους, το να έρχεσε σε επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς διευρύνει τον ορίζοντά σας και αλλάζει τις απόψεις σας με περισσότερους από έναν τρόπους Μας παρουσιάστηκαν δραστηριότητες Energizer που θα μπορούσαν να είναι πολύ χρήσιμες … Read More