Ο κύριος στόχος του σχεδιασμού αυτού του μαθήματος κατάρτισης είναι να διευκολύνει τον προσανατολισμό των παιδαγωγών τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τους πόρους, τα εργαλεία και τη μεθοδολογία που έχουν δημιουργηθεί και αναπτυχθεί κατά την υλοποίηση του έργου Butterfly Effect (2020- 1 – RO01-KA227-YOU-095370 – συγχρηματοδοτούμενο από το Erasmus plus).

Μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.