Το butterfly effect project

είχε ισχυρό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα με πολλούς τρόπους, το να έρχεσε σε επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς..

Προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί

Κατά την τελευταία δεκαετία, η εκπαίδευση γνώρισε καινοτόμους μετασχηματισμούς, ιδιαίτερα α)την μαθησιακή δημιουργική οπτική που..